UWOLNIENIE - cykl spotkań szkoleniowych na temat uwolnienia duchowego

UWOLNIENIE – druga sesja szkoleniowa

Dzięki Bogu mamy możliwość kontynuować nasze szkolenie w temacie uwolnienia i uzdrowienia duchowego. Druga sesja szkoleniowa odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia, tak jak poprzednio w siedzibie Kościoła dla Warszawy.

Serdecznie zapraszamy!

UWOLNIENIE - cykl spotkań szkoleniowych na temat uwolnienia duchowego