Klub HENOCH

Szkolny Klub Turystyczno-Suriwalowy HENOCH

Szkolny Klub Turystyczno-Surwiwalowy HENOCHKlub działa przy Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej SAMUEL w Warszawie i jest prowadzony w ramach działań statutowych Fundacji En-Gedi. Inauguracyjne spotkanie miało miejsce 6 października 2023 r.

Propozycja programowa Klubu „Henoch” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie zdrowego przeciwdziałania trendom społeczno-wychowawczym, skutkującym tzw. wyuczoną bezradnością, brakiem samodzielności i wzrastającą w związku z tym roszczeniowością.
W swojej działalności odwołujemy się i szukamy inspiracji w Biblii, tradycyjnym skautingu, sztuce przetrwania (surwiwalu i bushcraftcie), pedagogice Johna Deweya, szczególnie w obszarze jego koncepcji edukacji praktycznej; korzystamy także z dobrych praktyk edukacji przygodą (adventure education), edukacji plenerowej (outdoor education), czy osiągnięć pedagogicznych naszego rodzimego Kazimierza „Dziadka” Lisieckiego. Chociaż działalność Klubu skierowana jest przede wszystkim do dzieci, to w naszych spotkaniach, a w szczególności wycieczkach i aktywnościach terenowych biorą udział całe rodziny.

W tym wszystkim ideą spajającą są słowa zaczerpnięte z Ks. Rodzaju 5,22 i 24: „Henoch chodził z Bogiem.”
To krótkie zdanie jest pełne prostej prawdy i równocześnie zachęty – z Bogiem się bawimy, z Bogiem uczymy, z Bogiem chcemy poznawać kraj, z Bogiem uczyć się jak stawiać czoła wyzwaniom i z Bogiem w końcu budować społeczność ludzi, którzy będą potrafili działać razem dla własnego i wspólnego dobra, skutecznie reagować na czyjąś potrzebę – po prostu chcemy chodzić z Bogiem, jak Henoch – praktycznie.

Możesz odwiedzić profil Klubu na platformie społecznościowej MeWe: SKT-S HENOCH

Oto kilka zdjęć z naszych zajęć: