Działania

Fundacja En-Gedi - edukacja praktyczna, weekendy z Biblią, wsparcie prześladowanych chrześcijan

 

Fundacja En-GediFundacja ma charakter chrześcijański, jest zorientowana na edukację (w szczególności edukację biblijną i edukację praktyczną) wsparcie prześladowanych chrześcijan w Polsce i za granicą, a także na tworzenie miejsc schronienia i odosobnienia dla osób toczących duchowe zmagania.

Działania Fundacji skupiają się przede wszystkim w obszarze edukacji, pomocy duchowej i pomocy charytatywnej.

W obszarze edukacja praktyczna prowadzimy:
 • szeroką edukację biblijną – kursy, spotkania z Biblią, weekendy, obozy, wykłady, szkoły biblijne,
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje dla nauczycieli, instruktorów, animatorów,
 • kursy umiejętności praktycznych skierowane głównie do dorosłych,
 • szkolenia survivalowe, bushcraftowe, turystyczne.

W obszarze pomocy duchowej:

 • interwencje, modlitwy, wstawiennictwo, asysta w trudnych momentach wiary,
 • spotkania o charakterze duchowo-budującym – weekendy biblijne, grupy, spotkania nauczające,
 • regularne studium Biblii online,
 • weekendy odnowy duchowej.

W obszarze pomocy charytatywnej:

 • organizowanie zbiórek pieniężnych dla potrzebujących,
 • pomoc prześladowanym chrześcijanom w Pakistanie,
 • stypendia,
 • organizowanie pomocy żywnościowej i ubraniowej dla poszkodowanych i doświadczających niedostatku.

En-Gedi Twoje miejsce schronienia i duchowej odnowyIstotnym elementem działalności jest Projekt En-Gedi – miejsce schronienia. Przeczytasz o nim więcej TUTAJ.

Ponadto podejmujemy inną służbę i działania mające na celu pomoc w potrzebie zarówno duchowej jak i życiowej w zależności od sytuacji, zgłaszanych potrzeb i zasobów Fundacji.

Może Ciebie zainteresować także oferta edukacyjno-szkoleniowa Fundacji.

 

→ Możesz nam w tym pomóc ofiarując dowolny datek na rzecz Fundacji!