Wsparcie / Donate

… Modlitwy Twoje i jałmużny twoje dotarły jako ofiara przed oblicze Boże.
(Dz. Ap. 10,4)

…Your prayers and your gifts to the poor have gone up as a memorial offering before God.
(Acts 10:4)


Dla darczyńców z Polski:

Tradycyjny przelew na konto w Nest Bank:

32 1870 1045 2078 1071 7017 0001

 

Ważne! Tytuł przelewu: “darowizna na cele statutowe fundacji” lub “darowizna na prześladowanych”.


Szybkie wpłaty online:

For international donators:

Traditional bank transfer to Nest Bank in USD:

IBAN: PL37 2530 0008 2090 1071 7017 0002

        SWIFT code: NESBPLPW

Important! Transfer title: “Donation for statutory purposes” orDonation for persecuted Christians”.


Fast online payments:

Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: KRS 0000947422

The Foundation is an officially registered organization in Poland under the number: KRS 0000947422

NIP / TIN: 8172203696         REGON: 521037215