Życie!

Paradoksalnie, Jego przyjście choć podpaliło cały świat – przyniosło życie.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzy –

ekipa Fundacji En-Gedi