Polityka prywatności w Fundacji En-Gedi

Polityka Prywatności w Fundacji En-Gedi

 

W związku z przepisami wynikającymi z  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Fundacja En-Gedi informuje o zasadach ochrony danych (Uchwała Zarządu Fundacji z dn. 25 stycznia 2022r.):

1. Fundacja En-Gedi (zwana dalej Fundacją) dba o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych darczyńców, osób wspierających oraz osób odwiedzających stronę internetową Fundacji: https://en-gedi.org.pl.

2. Administratorem danych osobowych, jest Fundacja En-Gedi, z siedzibą w Mielcu, przy ul. Lindego 6. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: .

3. Fundacja jest również operatorem strony internetowej https://en-gedi.org.pl.

4. Sposoby zbierania danych:

4.1. Dane gromadzone przez Fundację pochodzą jedynie z trzech źródeł:

a) formularza ofiar i dotacji – to dane, które podają osoby dokonujące przelewów darowizn na rzecz Fundacji: adres e-mail, imię i nazwisko (podawane dobrowolnie). Te dane służą wyłącznie do celów kontaktowych z darczyńcami.

b) formularza subskrybcji strony https://en-gedi.org.pl – to adres mailowy, który podają osoby zapisujące się do newslettera. W ramach wysyłki newslettera, przetwarzamy jedynie adres email. Wysyłka newslettera służy jedynie informowaniu o nowościach na stronie internetowej.

c) danych wynikających z faktur i umów prawnych z osobami i podmiotami zewnętrznymi, zawieranych dla realizacji celów statutowych Fundacji.

4.2. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.

5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnione osoby z władz Fundacji.

6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane nie są przekazywane osobom ani podmiotom trzecim (także poza EOG).

8. Osoby, które udostępniły Fundacji swoje dane, posiadają pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetrwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich używanie w dowolnym momencie, jeżeli przetrwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez nie zgody. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: .

9. Dane osobowe przetwarzamy dopóki nie zostanie wycofana zgoda lub upłynie czas ich przechowywania.

Zarząd Fundacji En-Gedi