Fundacja

logo fundacji i liście jesienne

Fundacja En-Gedi została ustanowiona, by odpowiedzieć na wzrastającą potrzebę edukacji praktycznej młodzieży i osób dorosłych, duchowego wzmocnienia osób zmagających się z problemami wiary oraz dla rozwoju wszystkich tych, którzy pragną głębiej i skuteczniej studiować Biblię, poznawać historię, uczyć się praktycznych umiejętności przydatnych w życiu. Fundacja ma także na celu niesienie pomocy potrzebującym i wspieranie chrześcijan prześladowanych za wiarę w Chrystusa. Istotnym celem Fundacji jest także stworzenie miejsca schronienia dla osób toczących duchowe zmagania i szukających zacisznego miejsca w celu odosobnienia dla postu i modlitwy.

Kasia i Sergiusz Boreccy – Fundatorzy

Fundatorzy Fundacja En-Gedi Katarzyna Borecka Sergiusz Borecki

 

 

 

 

Fundacja En-Gedi figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000947422.

Fundacja En-Gedi to: praktyczna edukacja, wsparcie prześladowanych chrześcijan i miejsce schronienia.