Boże Narodzenie 2022

Immanuel – Bóg z nami.

Życzymy wszystkim świąt Bożego Narodzenia skoncentrowanych na Jezusie, Mesjaszu. Dlaczego? Ponieważ powodem Jego przyjścia na świat było to, że On skoncentrował się na nas – On,

który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

List do Filipian 2,6-11

On, Jezus potraktował nas bardzo poważnie, nie “od  święta”.

Boże Narodzenie 2022