Fundacja En-Gedi współpracuje z Fundacją Fera Via oraz Stowarzyszeniem Polska Szkoła Surwiwalu

Podsumowanie szkolenia

Jak skutecznie napisać wniosek, aby pozyskać fundusze na realizację projektu – to temat szkolenia, które przeprowadziliśmy w ramach działań edukacyjnych. Szkolenie poprowadziła Izabela Andryszczyk – prezes Fundacji Rozwoju Osobistego Edukacji i Turystyki „FERA VIA”, wieloletni pracownik samorządowy odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych.

W szkoleniu wzięło udział 5 osób działających na terenie Warszawy oraz 3 osoby spoza województwa mazowieckiego.

W głównej części szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:

I. Fundusze jako źródła finansowania projektów
II. Analiza kwalifikowalności wnioskodawcy i projektu
III. Generatory wniosków
IV. Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu

Ostatnia część szkolenia poświęcona była podsumowaniu wiadomości oraz wnioskom końcowym. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

A tak podsumowali szkolenie jego uczestnicy:

Szkolenie fantastyczne, bardzo praktyczne i sensowne…

 

Bardzo dziękuję za dzisiejsze szkolenie. Było esencjonalnie, było bardzo praktycznie, było zdecydowanie powyżej moich oczekiwań.

Dziękujemy dyrektorowi Szkoły SAMUEL w Warszawie za udostępnienie komfortowej lokalizacji na szkolenie.

Zapraszamy na kolejne propozycje szkoleniowe prowadzone przez Fundację!